Obvestilo komisijam KZS in delnim zborom in zborom sodnikov

Sklep 2.6/37-2021: UO KZS predlaga, da se delni zbori in zbori sodnikov ter sestanki posameznih komisij izvedejo preko online aplikacij.