Obvestilo o rezultatih pisnega dela preizkusa za strokovni kader

KzI in KzŠ objavlja urnik za kandidate, ki so uspešno opravili pisni del
preizkusa in kandidate, ki so bili neuspešni v enem sklopu iz splošnega
dela in bodo ta sklop zagovarjali neposredno pred pričetkom praktičnega
dela.

Kandidati, ki so bili neuspešni v dveh sklopih so bili na pisnem delu
neuspešni in bodo smeli ponovno pristopiti k pisnemu delu izpita v
jesenskem roku.

Kandidati neuspešni v enem sklopu in dveh sklopih bodo o več
informacijah obveščeni po emailu.

Objavljamo seznam in urnik kandidatov za strokovni kader (vodja vrste
osnovnega šolanja, vodja osnovnega šolanja in vodja višje stopnje
šolanja) za praktični del preizkusa.

Za pristop k praktičnemu dela izpita potrebujete:

  • vsako društvo, ki je poslalo kandidate na izobraževanje mora
    zagotoviti vsaj enega psa z osnovami poslušnosti
  • fotokopijo dokazil da izpolnjujejo razpisne pogoje

Drugače se praktičnega dela izpita ne bo mogoče udeležiti.