Odpoved seminarja za vodje kroga in zapisnikarje

Zaradi premajhnega števila prijav Komisija za izobraževanje in izpite odpoveduje predviden seminar za vodje kroga in zapisovalce.

Računovodstvo KZS  bo prijavljenim vrnilo plačano takso za seminar  na vaše osebne račune., zato številko računov  sporočite na mail finance2@kinoloska.si 

Komisija za izobraževanje in izpite