Ponovitev razpisa za volitve članov SK

Spoštovani,

objavljamo ponovni RAZPIS volitev za člane SK. Za vse, ki ste kandidature že poslali v prvem in drugem razpisu velja, da jih ni potrebno pošiljati ponovno, saj se bodo upoštevale že prejete kandidature.
Kandidacijski postopki in roki pričnejo teči dne 1.6.2023. Kandidacijski postopek pa se zaključi v roku 60 dni, to je do dne 30.7.2023 ob 24.00.