Preklic vzrejnega pregleda za nemške bokserje

Dobro jutro.

Vzrejna komisija za NB in UO KLNB Slovenije sta se odločila, da PREKLICUJEMO izvedbo vzrejnega pregleda in telesne ocene, ki sta bila razpisana za 24.10.2020 na vadišču KD Maribor.

Vzrok: razglasitev epidemije in prepoved prehoda med regijami v RS.

OSTANITE ZDRAVI!

Vzrejna komisija za pasmo nemški bokser

Sabina Heric, predsednica

»Enkrat bokser, vedno bokser!«