Rally obedience (RO)

RO je športna disciplina, kjer vodniki in psi na progi, ki jo vnaprej pripravi sodnik, opravljajo predpisane, med seboj povezane naloge. Glede na težavnost nalog je RO razdeljen na štiri težavnostne razrede. Proga vsebuje (odvisno od ravni tekmovanja) 15 – 19 postaj z različnimi nalogami, ki jih morata opraviti pes in vodnik. V najnižjem, začetnem razredu se vaje s psom lahko izvajajo na vrvici ali brez, v višjih razredih pa se vaje izvajajo brez vrvice.
Naloge izbere sodnik izmed 72 različnih nalog, ki so določene in opisane v pravilniku, njihovo vsebino pa ustrezno ponazarjajo dogovorjeni znaki. Naloge obsegajo vaje v gibanju, vaje na mestu in premagovanje ovir. Vaje v gibanju vključujejo spremembe v smereh in načinu gibanja ter večje ali manjše kroge, osmice, slalome, gugalnice, mize in razne figure okoli stožcev. Vaje na mestu zahtevajo upoštevanje zahtev kot so sedi, prostor ali stoj v različnih zaporedjih, ostajanje na mestu, prilagajanje psa vodnikovemu položaju, vodenje na daljavo in podobno.

 

Vas zanima sodelovanje z vašim psom?
RO je namenjen vsem psom, rodovniškim in ne rodovniškim. Starost psa v razredu RO-I je 12 mesecev, v RO-II 14 mesecev, v RO-III 15 mesecev in v RO-IV 16 mesecev.
Vodnik mora biti član kluba – društva, ki je včlanjeno v Kinološko zvezo Slovenije oziroma v nacionalno organizacijo, članico mednarodne kinološke zveze FCI.

Informacije

Odgovoren organ KZS: Podkomisija za Rally Obedience (pri Komisiji za šolanje)
E-mail: E-mail
Internetna stran: http://www.rally-o.si
Člani Komisije za RO: Miran Marš (predsednik)
Ana Dragičević (podpredsednica)
Štefan Kolman
Sašo Cvek
Ivana Kirik
Maja Straus
Katja Skulj
Marjan Polajnar (izredni član)

 

Društva, kjer izvajajo RO tečaje:
– ŠKD Krim, http://www.kd-krim.si/
– KD Agility Ilirija, http://ilirija.agility-slo.net/
– KD Barje, http://www.kd-barje.com
– KD Domžale, http://www.kd-domzale.com/
– KD Grosuplje, http://www.kd-grosuplje.si/
– KD Ljubljana, http://kd-ljubljana.si/
– KD Maribor, http://www.kinolosko-drustvo-mb.si
– KD Novo mesto, http://www.kin-drustvo-nm.si/
– KD Obala Koper, http://www.erp-obala.com/
– KD Pluton, http://www.kd-pluton.si/
– KD Šmarna gora, http://kinolosko-drustvo-smarna-gora.si/
– ŠKD Celeia, http://www.skd-celeia.si/
– KD ŠVRK, http://www.svrk.net/
– KD Bled-Lesce, http://www.hovhov.si/
– KD Velenje, http://kd.velenje.si/
– KD Kamnik, http://www.kd-kamnik.si/
– KD Duplica, http://www.kd-duplica.net/
– KD Triglav, http://www.kdtriglav.com
– ŠKD Gornja Radgona,  http://www.kd-radgona.si/
– Kinološko društvo Nova Gorica, http://www.kd-novagorica.si/
– Kinološko društvo Šentjur, http://www.kd-sentjur.si
– Športni kinološki klub Komen, http://www.skk-komen.si