Sklepi UO KZS, višina kilometrine ter naročilo potnih nalogov

Spoštovani,

naprošamo da upoštevate spodnje sklepe, glede potnih nalogov za sodelavcev KZS:
Sklep 2.2.2-2/2022: UO KZS sprejme sklep, da je potrebno PN naročiti na KZS vsaj 3 dni pred poslovno potjo in nato popolno izpolnjenega in podpisanega vrniti na zvezo v 5 dneh po opravljeni poslovni poti.
Sklep 2.2.1-2/2022: UO KZS sprejme sklep da se prekliče sklepa o višini kilometrine UO KZS 11/28–2017 in UO KZS 3.3.‐17/2019, z dnem veljavnosti tega zapisnika se kilometrina na KZS obračunava po 0,37€/km. (Velja od 04.07.2022).