Strožji ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom

Spoštovani, Center nevladnih organizacij je pripravil navodila za delovanje ob strožjih ukrepih – celotno novico si lahko preberete tu – https://www.cnvos.si/novice/2931/od-ponedeljka-strozji-ukrepi-za-zajezitev-okuzb-s-koronavirusom/ Spodaj pa kopiramo najbolj pomemben izsek:

V ponedeljek, 8. novembra, so v veljavo stopili strožji ukrepi za zajezitev okužb s koronavirusom. Predstavljamo vam ukrepe, ki so pomembni za delovanje nevladnih organizacij. Med drugim bo pogoj PCT treba preverjati z vpogledom tudi v osebni dokument uporabnika, začasno je prepovedano zbiranje, javne kulturne in športne prireditve pa so dovoljene, če se izvajajo v zaprtem prostoru.

Vse o izpolnjevanje pogoja PCT pri delavcih in uporabnikih storitev v nevladnih organizacijah si preberite tukaj. Vse organizacije morate poskrbeti za redno prezračevanje prostorov, kjer opravljate svoje dejavnosti, in na vhode prostorov, ki jih uporabljajo vaši uporabniki, namestiti razkužila.

Uporaba zaščitne maske

Od ponedeljka na javnih krajih oziroma prostorih ni več dovoljena uporaba zaščitnih mask iz blaga. Obvezna je uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, in sicer:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh javnih zaprtih krajih oziroma prostorih – tako za uporabnike kot za delavce, svetovalce itd., 
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, ko ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra in ne gre za člane istega gospodinjstva,
 • v osebnih vozilih, če je v njih več oseb in ne gre za člane istega gospodinjstva.

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok ter pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki zaščitne maske ne morejo uporabljati iz objektivnih razlogov,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • za verske uslužbence pri opravljanju individualne duhovne oskrbe,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado in
 • za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Priporočilo NIJZ o uporabi mask je dostopno tukaj

Začasna omejitev zbiranja ljudi in izvajanja dejavnosti

Na javnih mestih je začasno prepovedano zbiranje ljudi, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Prav tako so od ponedeljka dalje začasno prepovedana slavja, praznovanja in poročne slovesnosti ter javne prireditve – razen kulturnih in športnih prireditev, ki se odvijajo v zaprtih prostorih – in shodi.

Po mnenju MGRT pa se prepoved zbiranja ljudi ne nanaša na izvajanje dejavnosti, tako da je izvajanje storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (dejavnosti jezikovnih šol, strokovnih delavnic …) dovoljena ob upoštevanju pogoja PCT. MGRT bo v prihodnjih dneh podal bolj jasna navodila, ki jih bomo takoj tudi objavili.

Dovoljeni so organizirani javni shodi, če udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT in je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra. Za preverjanje izpolnjevanje pogoja PCT je odgovoren organizator shoda. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na shodu. Več o preverjanju pogoja PCT si preberite tukaj.

Izvedba sestanka upravnega odbora in občnega zbora društva

Izvedba sestanka organa društva ali občnega zbora, na katerega so povabljeni samo člani, ne sodijo med javna zbiranja in javne prireditve, zato njihova izvedba po trenutno veljavnem odloku ni prepovedana. Je pa pri tem potrebno upoštevati vse zaščitne ukrepe, nošnjo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje prostorov in tudi izpolnjevanje pogoja PCT.

Če je občni zbor organiziran na način, da so nanj povabljeni tudi nečlani, potem gre za javno prireditev in prepoved velja.

Čeprav občni zbor ni javna prireditev,  v CNVOS v trenutnih okoliščinah odsvetujemo takšna zbiranja v živo in priporočamo izvedbo občnega zbora na daljavo. O izvedbi občnega zbora na daljavo smo pisali tukaj.  Ker pa v državi velja prepoved zbiranja ljudi, še vedno velja določba 114. člena #PKP6, ki omogoča avtomatično podaljšanje mandata zastopniku društva. Več o tem si preberite tu.

Omejitve pri izvajanju kulturnih in športnih prireditev

Dovoljeno so le javne kulturne prireditve in javne športne prireditve v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči. Med obiskovalci mora biti vsaj eno sedišče prosto. Obiskovalci morajo poleg tega nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT. O tem, kako preveriti pogoj PCT, si preberite tukaj.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na kulturnih in športnih prireditvah nista dovoljena. Poskrbeti je treba za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor.