Ukrajinski mladiči in pridobitev export rodovnikov- pomembno nov elektronski naslov

Spoštovani,
danes so s FCI sporočili nov naslov za pridobitev elektronskih rodovnikov ukrajinskih mladičev – NEW EMAIL AS FROM 30/05/2022: exp.pedigree@uku.com.ua

Spoštovani člani FCI ter pogodbeni partnerji, vzreditelji in lastniki psov,

Zaradi vojne v Ukrajini, je bilo veliko vzrediteljev in lastnikov psov primoranih zapustiti svojo državo s svojimi psi, tudi mladiči in/ali brejimi psicami. Slednje so ali bodo kotile v državah izven Ukrajine.

Kinološka zveza Ukrajine (Ukrainian Kennel Union – UKU) je zaradi situacije FCI komisiji poslala predlog, ki je bil sprejet 16. Marca 2022. Predlog je sledeč:

a) V primeru, ko je psica kotila v drugi državi (FCI članici) in ne v Ukrajini, bodo izvozni rodovniki izdani s strani UKU po naslednjem postopku:

  • Lokalni veterinar mikročipira mladiče ob primerni starosti, jih cepi, pregleda testise, ugriz ter druge možne anomalije; npr. polomljen rep, itd. in izda ustrezno potrdilo.
  • Vzreditelj/oseba, ki skrbi za psico in mladiče, posreduje veterinarsko potrdilo po elektronski pošti UKU (hotline@uku.com.ua), priloži tudi vso potrebno dokumentacijo zahtevano s strani UKU (informacije o psu in psici, itd.)
  • Kinolog iz UKU, preko video klica, preveri mikročipe ter konstitucijo mladičev in izda dokumentacijo za mladiče (“puppy cards”) v digitalni obliki.

Končni korak: Digitalne “puppy cards” se po elektronski pošti pošlje nazaj vzreditelju/osebi, ki skrbi za psico in mladiče. Novi lastniki psov bodo kasneje digitalne “puppy cards” zamenjali za izvozne rodovnike.

b) V zvezi z izdajo izvoznih rodovnikov za prodane (ali tiste, ki bodo prodani) ukrajinske pse, je postopek sledeč:

  • Novi lastnik pošlje, po elektronski pošti, UKU (hotline@uku.com.ua) kopijo “puppy card”/rodovnik na ime predhodnega lastnika/elektronski “puppy card”, informacije o sebi in potrdilo o plačilu rodovnika.

Končni korak: UKU po elektronski pošti pošlje lastniku psa digitalno kopijo UKU izvoznega rodovnika. Digitalno kopijo bo možno naknadno zamenjati za originalno papirnato obliko, ko bo zopet poslovala ukrajinska pošta.

Kateri koli “puppy card”/izvozni rodovnik, pridobljen po zgornjem postopku, bodo sprejele vse FCI članice in pogodbeni partnerji.

Za ostala vprašanja, se obrnite na hotline@uku.com.ua

Dear FCI Members and Contract Partners (NCOs),
Dear breeders and dog owners,

Due to the conflict in Ukraine, many Ukrainian breeders and owners had to leave their country with their dogs, sometimes with new-born puppies and/or pregnant females. The latter will or have whelp(ed) in countries different from Ukraine.

The Ukrainian Kennel Union (UKU), aware of the situation, put forward a proposal to the FCI General Committee, which was accepted on March 16, 2022.  The proposal is as follows :

a) In case a bitch has whelped while being in a country (FCI member) different from Ukraine, export pedigrees will be issued by UKU according to the following procedure :

  • A local veterinarian microchips the puppies in due age, vaccinates them, checks up the testicles, bite, for other possible anomalies like broken tail, etc, and issues the relevant certificate.
  • The breeder/person taking care of the bitch and puppies sends this certificate online to UKU (hotline@uku.com.ua) as well as the other relevant documents required by UKU (information about dam and sire, etc). 
  • A UKU cynologist, via a video connection, checks the microchip and the conformation of the puppies and issues the documents for the puppies (puppy cards) in digital copy.

Final step : the electronic puppy cards are sent back by email to the breeder/person taking care of the dog.  Later on, the electronic puppy cards will be exchanged for the export pedigrees by the new owners of the dogs.

b) Regarding the issuance of export pedigrees for Ukrainian dogs sold or to be sold, the procedure is as follows:

  • The new dog owner sends by email to UKU (hotline@uku.com.ua ) a copy of the puppy card/of the pedigree under the name of the previous owner/of the electronic puppy card, the information about himself/herself and a bank receipt for the payment for the pedigree.

Final step : UKU sends by email to the dog owner the digital copy of the UKU Export pedigree.  The digital copy can be later replaced by the genuine paper document once Ukrainian postal service starts working again.


Any puppy card/export pedigree obtained according to the above procedure will be accepted by all FCI Members and Contract Partners

For any question, please turn to hotline@uku.com.ua