“Uporaba ovratnice oz. oprsnice pri psih – v zvezi s spremembo Zakona o zaščiti živali«

Zadeva: Izjava za javnost – “Uporaba ovratnice oz. oprsnice pri psih, v zvezi s spremembo Zakona o zaščiti živali«

Spoštovani,

v javnosti so se na podlagi objave predlogov določenih političnih akterjev razvnele debate o uporabi ovratnic oz. oprsnic pri psih. KZS želi poudariti dejstvo, da se uporaba ovratnice in oprsnice pri vzgoji in vsakodnevnem življenju psa zelo razlikujeta. Ovratnica v kombinaciji skupaj s povodcem se uporablja v veliki večini primerov šolanja delovnih psov (službenih, lovskih in reševalnih) ter po mnenju in izkušnjah kinološke stroke predstavlja najbolj primeren način vodenja psa tako z vidika psa, kot njegovega vodnika. Uporaba ovratnice omogoča psu karseda naraven način gibanja, vodniku psa pa omogoča večjo kontrolo pri vodenju psa s čimer oba (in tudi okolico) zaščiti pred nepotrebnimi poškodbami.

Pri presoji pojma oprsnice se moramo najprej zavedati njene izvorne uporabe – oprsnica je bila namreč namenjena vpenjanju vlečnih psov, ki so s takim načinom vpetja na npr. sani imeli več vlečene moči. Oprsnica se dandanašnji v kinološki stroki uporablja le v specifičnih primerih – vajah obrambe, nošenju psa in transportu ter pri spuščanju psa v jame v primeru reševanja. Torej v primerih, kjer bi uporaba ovratnice zaradi prevelikega pritiska na pasji vrat ogrozila zdravje psa. Uporaba oprsnice se je izkazala za povsem neprimerno za splošno rabo saj povzroča nevarnost tako za psa, ki se z oprsnico npr. pri delu v gozdu, v rovu, v jami ali na ruševinah lahko zatakne in se brez pomoči vodnika iz nje ne more rešiti. Prav tako je uporaba oprsnice manj varna tudi s stališča vodnika, saj oprsnica v nasprotju z ovratnico, ne omejuje vlečne moči psa, kar v kritičnih situacijah (npr. v primeru nagonskega teka psa za vozečim vozilom, mačko ali pri agresiji z drugimi psi oz. ljudmi) pomeni, da fizično močnejšega psa vodnik ne bo mogel obvladati oz .zaščititi psa, sebe ali tretjih. Iz navedenega lahko povzamemo, da je posplošena uporaba oprsnic tako nevarna tudi za širšo okolico. 

Za konec želi Kinološka zveza Slovenije jasno izpostaviti svoje stališče, da ne zgolj ne podpira nikakršnega daljšega privezovanja psov na verige ali kakršnakoli “vodila” temveč tovrstnim praksam tudi izrecno in močno nasprotuje. Pri tem ne igra nobene vloge, ali je pes na verigo oz. “vodilo” privezan z ovratnico ali oprsnico. Kinološka zveza Slovenije, kot primarna strokovna organizacija s področja kinologije v Sloveniji na tem mestu znova poudarja, da ključ do sinergije sobivanja med ljudmi in psi leži v izobraževanju prvih in šolanju slednjih. Le-tako bomo našega zgodovinsko gledano najstarejšega prijatelja obdržali na mestu, kjer ga potrebujemo in kjer si ga želimo. Z njim pa bomo ohranili tudi odnos, ki mu ga kot zaslužnemu za razvoj človeštva tudi dolgujemo. Kinološka zveza Slovenije upa in želi, da bo njeno mnenje, v interesu psov in ljudi, upoštevano v prihodnjih zakonodajnih rešitvah.

Kinološki pozdrav,

KZS

Zapoge, 15.09.2021