VZREJNA KOMISIJA IN DRUŠTVO LJUBITELJEV PTIČARJEV organizirata VZREJNI PREGLED PTIČARJEV

v soboto, 28.11.2020 v LD Borisa Kidriča,  Zgornja Hajdina, 2288 Hajdina. Začetek vzrejnega pregleda bo ob 9. uri.

Prijavnico s fotokopijami obeh strani rodovnika (uvoženi psi morajo biti vpisani v SLR), vseh ocenjevalnih listov s preizkušenj, telesnega ocenjevanja,  izvida o slikanju kolkov (opomba:  kolke se lahko slika po dopolnjenem 12 mesecu starosti) , za nemške žimavce je obvezno dodatno slikati tudi ramenski sklep – izvid OCD, drugi zdravstveni testi, ki se za pasmo zahtevajo in potrdilo o plačilu prijavnine pošljite na naslov: Nataša Gederer, Gašperšičeva 21, 1120 Ljubljana, 041/285-939; natasa_gederer@t-2.net, kjer dobite tudi prijavnico (vzrejni list) in vse dodatne informacije.

Na prireditev prinesite s seboj original rodovnik, original dokumente vseh opravljenih preizkušenj, telesne ocene in zdravstvenih izvidov ter potni list psa iz katerega je razvidno, da je pes cepljen proti steklini.

Obvezna je predhodna prijava najkasneje do 14.11.2020, upoštevalo se bo le popolne prijave.

Za vodnike ptičarjev, ki svojih psov še nimajo telesno ocenjenih, bo organizirano tudi telesno ocenjevanje.

Cena vzrejnega pregleda je 16,72 eur, telesne ocene pa 14,67 eur in se vplačata na račun DLP: 0201 0025 3852 458 (NLB), s pripisom »za vzrejni pregled 2020«.

Udeležba psov, ki niso predhodno prijavljeni s popolno dokumentacijo, ne bo mogoča!