VZREJNA KOMISIJA ZA PASMO ROTTWEILER pri KLRWS RAZPISUJE OCENJEVANJE ZUNANJOSTI IN VZREJNI PREGLED Vzrejna komisija za pasmo rottweiler, organizira v nedeljo, 26. junija 2022 ob __11.00__h__ vzrejni pregled

Vzrejna komisija za pasmo rottweiler, organizira
v nedeljo, 26. junija 2022 ob 11.00__h vzrejni pregled z ocenjevanjem zunanjosti
na vadišču Kinološkega društva Celje.
Sodniki:
Petra Bogataj – ocenjevanje zunanjosti
Miran Marš – ocenjevanje dela
Prijavnica!
Za ocenjevanje zunanjosti potrebujete (na dan prireditve):

 1. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
 2. original rodovnika. Psi morajo biti čipirani ali imeti čitljivo tetovirno številko;
 3. veljavno člansko izkaznico z nalepko KZS o plačani članarini za tekoče leto – 2022;
 4. najnižja starost psa/psice za udeležbo na ocenjevanju zunanjosti je 9 mesecev
  Za vzrejni pregled potrebujete (na dan prireditve):
 5. potrdilo o cepljenju proti steklini (modra knjižica);
 6. DNK profil
 7. genetski izvid JLPP ( juvenilna paraliza grla in polinevropatija)
 8. uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR;
 9. psi morajo biti čipirani v deželi izvora in imeti čitljivo tetovirno številko, če jo pes ima;
 10. originalno vzrejno knjižico ali kartonček, če jo pes/psica že ima;
 11. fotokopijo telesne ocene (če jo pes že ima). Vzrejnega pregleda se lahko udeležijo psi/psice s telesno oceno najmanj DOBRO (3). Oceno zunanjosti lahko pes pridobi neposredno pred vzrejnim pregledom.
 12. original izvida slikanja kolkov in komolcev
 13. original delovne knjižice z opravljenim minimalno B-BH, z izjemo policijskih, vojaških in reševalnih psov (priznava se samo izpit opravljen v Sloveniji);
 14. psi, ki so opravili izpit IPO v tujini, morajo potrdilo predhodno nostrificirati na KZS;
 15. najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 18 mesecev;
 16. veljavno člansko izkaznico Kluba ljubiteljev rottweilerjev Slovenije z nalepko o plačani članarini za tekoče leto.
 17. plačila pristopa na vzrejni pregled in/ali telesne ocene ter podaljšanje vzrejnega dovoljenja je potrebno OBVEZNO predhodno izvesti na TRR račun Klub ljubiteljev rottweilerjev Slovenije , Gmajnice 28a , 1000 Ljubljana ; SI56 6100 0002 7149 095, v rubriki namen plačila vpišite razlog (na kaj ste prijavili vašega psa/psico). Gotovinska plačila na dan vzrejnega pregleda ne bodo mogoča.
 18. cenik za izvedbo Rednega vzrejnega pregleda (VP), redne telesne ocene (TO) in podaljšanje vzrejnega pregled (VP) je bil sprejet s Sklepom na seji Upravnega odbora KLRWS z dne 20.4.2021. Cena sestoji
  iz cene po veljavnem ceniku KZS z vključenimi administrativnimi stroški (AS) organizacije rednega vzrejnega pregleda (VP), redne telesne ocene (TO) in podaljšanja vzrejnega pregleda (VP).
 19. Cenik za člane ČLANIC Kinološka zveze Slovenije :
   Redni vzrejni pregled : 17,30 € + 82,70 € (AS) Skupaj : 100,00 €
   Redna telesna ocena : 14,80 €+ 35,20 € (AS) Skupaj : 50,00 €
   Podaljšanje vzrejnega pregleda : 17,30 € + 57,70 € (AS) Skupaj : 75,00 €
 20. Cena vzrejnega pregleda in telesne ocene ali podaljšanje vzrejnega dovoljenja za nečlane članic KZS je cena 100 % višja.
 21. Cenik storitev za člane Kluba ljubiteljev rottweilerjev Slovenije
  • redni vzrejni pregled: 17,30 €+ 42,70 € (AS) Skupaj : 60,00 € • redna telesna ocena: 14,80 € + 15,20 € (AS) Skupaj : 30,00 € • podaljšanje vzrejnega pregleda: 17,30 € + 27,70 € (AS) Skupaj : 45,00€
  Na prireditev se lahko prijavite samo preko spletne prijavnice.
  Spletna prijavnica
  Na naslov: vzreja@klrws.si
  pa pošljete čitljive kopije naslednjih dokumentov:
 22. kopijo rodovnika, uvoženi psi morajo biti pred pregledom vpisani v SLR;
 23. kopijo vzrejne knjižice ali kartonček, če jo pes/psica že ima;
 24. kopijo telesne ocene (če jo pes že ima);
 25. kopijo DNK profila;
 26. kopijo genetskega izvida JLPP
 27. kopijo izvida slikanja kolkov in komolcev;
 28. kopijo delovne knjižice;
 29. kopijo članske izkaznice Kluba ljubiteljev rottweilerjev Slovenije ali potrdilo o plačani članarini za tekoče leto – 2022; ali druge članice KZS.
 30. potrdilo o plačilu udeležbe na vzrejnem pregledu/oceni zunanjosti /podaljšanje VD
  Podaljšanje vzrejnih dovoljenj se opravi le ob ponovni privedbi psa/psice na vzrejni pregled.
  Na vzrejnem pregledu se bo izvajal preizkus značaja pa novem vzrejnem pravilniku, ki je objavljen na spletni strani KZS , člani KLRWS ga prejmejo kot prilogo tega razpisa.
  Za vso morebitno škodo, ki bi jo povzročil pes, za ugrize ali morebitni pogin psa je odgovoren lastnik.
  Zadnji rok za prijavo je 20.6. 2022.
  Po tem roku prijav ne bomo več sprejemali !
  V primeru nepopolne dokumentacije vaša prijava ne bo upoštevana !
  Po prejemu popolne prijave boste po elektronski pošti obveščeni o urniku .
  V Ljubljana, 18.5.2022
  Elizabeta Košuta Arčon
  predsednica komisije za RW