Finančna pomoč FCI ukrajinskim psom in njihovim lastnikom/skrbnikom

Spoštovane članice,

spodaj objavljamo okrožnico FCI, v kateri so odprli razpis za  finančno pomoč tistim, ki ste v svoje domove sprejeli ukrajinske pse.

Naprošamo vas, da v angleškem jeziku opišete vse podatke (ime in priimek, višino finančne pomoči, natančno opisane okoliščine ter število psov, ki prebivajo pri vas ipd.) naslovite na sekretarkzs@kinoloska.si.

S spoštovanjem,
Štefan Šinko
Predsednik KZS

(delovni prevod) Spoštovane članice FCI in pogodbeni partnerji,

spoštovani ukrajinski vzreditelji,

V povezavi s prejšnjim sporočilom z dne 09.03.2022 »Solidarnost z Ukrajino« vam posredujemo naslednje informacije.

To sporočilo je namenjeno:

  1. članicam FCI in pogodbenim partnerjem ki so ponudila zatočišče ukrajinskim psom,
  2. ukrajinskim vzrediteljem/lastnikom psov, ki so iz Ukrajine zbežali s svojimi psi,
  3. ljudem, ki so ponudili zatočišče ukrajinskim psom (brez njihovih lastnikov).

Če spadate pot točko b.  ali c. in bi radi zaprosili za pomoč FCI, se prosimo obrnite na nacionalno kinološko zvezo vaše države.

Članice FCI in pogodbeni partnerji so naprošene, da posamezne prošnje pregledajo in pred posredovanjem na FCI:

  • preverijo prošnje posameznikov,
  • opišejo situacijo in zaželeno/potrebovano pomoč.

FCI bo podrobno pregledal posamezne prošnje in podal odločitev glede financiranja.

Prosimo, da upoštevate, da posamezno nakazilo upravičencem ne more presegati višine 5000€. Glede na ostale okoliščine bomo denar nakazali ali na TRR zaprosilca za pomoč, ali pa nacionalne zveze, ki bo prošnjo potrdila.

FCI je pripravljen in željan pomagati. Naj se solidarnost izkaže!

V imenu FCI,

Y. De Clercq

FCI izvršni direktor         

Dear FCI Members and Contract Partners
Dear Ukrainian breeders

We refer to our previous communication dated March 9 2022 regarding the FCI Account “Solidarity with Ukraine”.  

This message is intended for:

  1. FCI Members and Contract Partners from countries where Ukrainian dogs were rehomed;
  2. Ukrainian breeders/dog owners who had to flee Ukraine together with their dogs;
  3. People who accepted to rehome Ukrainian dogs (without their owners).

If you belong to one of the above b. and c. category, we please ask you to get in touch with the national canine organisation of your rehoming country (FCI member or Contract Partner) in order to request FCI help.

The FCI Members and Contract Partners are then requested to turn to the FCI to

  1. validate the request made by the individual persons;
  2. describe the situation and the help needed/requested.

The FCI will then examine the request attentively and professionally and decide to allocate funds or not. 

Please be aware that fund transfers for beneficiaries cannot exceed 5.000 € each. Depending on the circumstances the money can be transferred to the account of the individual person or to the FCI Member/Contract Partner having validated the request.

The FCI is ready and willing to help ! Let us make solidarity express itself!

On behalf of the FCI General Committee

Y. De Clercq
FCI Executive Director