Izid razpisa za volitve članov NO, SK in DK KZS

Spoštovane članice,

Obveščamo vas, da se je volilna komisija sestala in pregledala prispele kandidature za volitve članov NO, SK in DK KZS. Na sedež KZS smo prejeli 13 kuvert s kandidaturami, vseh 13 je bilo popolnih.
Volilna komisija je ugotovila sledeče:
“VK ugotavlja, da je prispelih kandidatur 3 za Disciplinsko komisijo KZS,  3 kandidature za Statutarno komisijo in 7 kandidatur za Nadzorni odbor. V skladu s statutom ima disciplinska komisija 5 članov, Statutarna komisija 5 članov in Nadzorni odbor 3 člane. VK ugotavlja, da je prispelih kandidatur za Statutarno in Disciplinsko komisijo premalo. V skladu s 95. členom v povezavi s 83. členom Statuta KZS se v primeru premalo dospelih kandidatur volilni postopek ponovi.”

Sklep 2: Volilna komisija predlaga, da se volilni postopek ponovi, pri tem da se prispele kandidature v novem postopku upošteva.

Skladno s sklepom volilne komisije vam sporočamo, da bo predsednik KZS v naslednjih dneh ponovno imenoval volilno komisijo, ki bo ponovila razpis za volitve članov NO, SK in DK KZS.