VK ZA ŠPICE IN PRATIPSKE PSE

Komisija spada pod: Klub 5

Predsednik: Brigita Kremser

Špela Briški Cirman – podpredsednica
Marta Bandur – zadolžena za administrativne zadeve in podajanje informacij o vzrejno pregledanih psih
Maja Golob
Nika Kocjančič
Lidija Okleščen
Primož Peer
Nataša Sterniša

elektronski naslov komisije: vzrejna5@gmail.com

Spletna stran: www.slovenski-polarni.net/slo/


V skladu s takrat veljavnimi COVID19 ukrepi Vzrejna komisija Kluba 5 organizira v
soboto, 9.4.2022 in soboto 17.09.2022,
vzrejni pregled in ocenjevanje zunanjosti za vse pse 5. FCI skupine na vadbišču KD Ljubljana, Pot za Brdom 10, 1000 Ljubljana.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo pošljite po navadni pošti najkasneje pet dni pred na naslov:
Marta Bandur, Starše 87a, 2205 Starše
Prijava na vzrejni pregled in/ali oceno zunanjosti je obvezna. V primeru nepopolne dokumentacije psi in psice ne bodo vzrejno pregledani.