Obvestilo o izobraževanju – Komisija za izobraževanje in izpite