Podaljšanje roka za prijavo prireditev za 2023

Zaradi težav pri vnosu podatkov nekatere članice niso utegnile pravočasno vnesti plana prireditev v koledar. Zato je Komisija za prireditve soglasno sprejela naslednji

s k l e p:
Podaljša se rok za vnos prireditev v koledar do 5.10.2022.