RAZPIS KINOLOŠKIH PRIREDITEV

Komisija za prireditve Kinološke zveze Slovenije skladno z določili statuta in pravilnika o strokovnem delu KZS razpisuje kinološke in državne prireditve s podelitvijo kandidatur za leto 2023 in mednarodne prireditve za leto 2024 (tiste, ki še niso prijavljene v priloženem koledarju).
Kandidate za organizacijo posameznih kinoloških prireditev prosimo, da pri prijavi za naslednje leto upoštevajo pravilo, da se prireditve ocenjevanja zunanjosti praviloma organizirajo v soboto, nedeljo ali ob praznikih, prireditve v delu ob sobotah ali nedeljah, izpiti ali specialna tekmovanja pa so lahko tudi v petek popoldan. Pri tem naj kandidati upoštevajo vsa določila, ki so navedena v pravilniku o strokovnem delu KZS (93. člen – 103. člen), ter že potrjeni koledar za leto 2023/2024.
Organizatorji prireditev morajo upoštevati, da se na dan državne/mednarodne prireditve ne sme odvijati nobena prireditev iste vrste.
 Kandidati za tekme v agilityju prijavijo svoje prireditve v program prireditev KZS in na naslov: agility.komisija@gmail.com. Po usklajevanju na Komisiji za agility bo Komisija za prireditve ažurirala datume v koledarju prireditev.
 Kandidati za tekmovanja športnih šolanih psov prijavijo svoje prireditve v program prireditev KZS in na naslov: solanje.komisija@kinoloska.si. Po usklajevanju na Komisiji za šolanje bo Komisija za prireditve ažurirala datume v koledarju prireditev.
Vse kandidate za prireditve prosimo, da do: 15. septembra 2022
prijavijo vse kinološke prireditve na internetnem naslovu http://prireditve.kinoloska.si/admin.
Če imate kakršnokoli vprašanje, vas prosimo, da nas pokličete: lovsko področje Robert Bandelj – tel. 040 170 197, ostala področja Tadej Nagode – tel. 041 350 770.
Opozarjamo vse kandidate, da prireditve, ki ne bodo pravilno prijavljene v sistem vključno z lokacijo in časom prireditve, ter strokovnega vodje), ne bodo odobrene. V kolikor niste prepričani, kako prireditev prijaviti, se obrnite na komisijo preko elektronske pošte ali zgoraj navedenih telefonskih številk.
OPOZARJAMO, da je potrebno vsako spremembo ali odpoved prireditve pravočasno sporočiti na naslov komisije.
Prijavitelje opozarjamo, da v kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh obveznosti do KZS za pretekla leta, prireditve ne bodo odobrene do izpolnitve zapadlih obveznosti.
Lep kinološki pozdrav!
Robert Bandelj
Celoten razpis najdete tu: https://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2022/08/Razpis-kinoloskih-prireditev-2023.pdf
Koledar potrjenih prireditev https://www.kinoloska.si/wp-content/uploads/2022/08/koledar-potrjenih-prireditev-za-2023-in-2024-1.xlsx