Pogosta vprašanja glede CAC LESCE, CACIB BLED I&II in Crufts 2021 kvalifikacij

Informacije glede razstavnega vikenda v Lescah, 4.9.2020 – 6.9.2020

– z avtodomi ni dovoljeno prenočiti na parkingu letališča, prenoči se lahko v kampu River camping Bled: https://www.rivercamping-bled.si/si/;

– rok prijav je do 28.8.2020;

– vse prijave morajo biti plačane v naprej, če prijava do 28.8.2020 ni plačana, se ne upošteva, plačilo na TRR ali na dan razstave ni mogoče;

v primeru, da KZS odpove razstavo, se povrne znesek prijavnine zmanjšan za 10 € za administrativne stroške;

v primeru, da RS zapre mejo/uvede karanteno za določeno državo, se povrne znesek prijavnine zmanjšan za 10 € za administrativne stroške;

– povrnitev prijavnine v primeru odpovedi s strani razstavljavca je možno samo s potrditvijo KZS ob predložitvi ustreznih dokazil (veterinarsko potrdilo, zdravniško potrdilo; itd.);

– prihod na razstavišče bo 30 minut pred pričetkom sojenja pasme in odhod 30 minut po končanem sojenju pasme;

– sodnik bo imel v ringu 4 minute na psa;

– kataloška številka in vstopnica bosta poslani po mailu;

– katalog bo online;

– urniki bodo znani PO koncu prijav, predvidoma 1.9.2020;

– začetek sojenja je predviden: v petek ob 13:00, v soboto in nedeljo ob 10:00;

– obiskovalci niso dovoljeni;

– razstavljavci pridejo na razstavni prostor po sistemu 1 pes – 1 oseba;

– preventivni ukrepi v skladu z vladnimi uredbami v času razstave;

– obvezno nošenje mask v ringu;

– BIS program: najlepši psi FCI skupine (mladiči, najmlajši, mladi, odrasli, veterani) bodo izbrani v ringih ob zaključku ocenjevanja celotne FCI skupine, samo zmagovalci ostanejo do pričetka BIS programa.