Preklic sklepa 11-23/2020 – Vsi ogledi legel se od 12.07.2021 dalje ponovno opravljajo na terenu

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Upravni odbor KZS na svoji 52. korespondenčni seji, dne 10.07.2021, sprejel naslednji sklep:
Sklep 3-52/2021: UO KZS sprejme sklep, da se zaradi preklica epidemije, prekliče sklep “11-23/2020 UO KZS sprejema sklep, da se na podlagi Sklepa vlade RS glede izrednih razmer ogledi na domu vzrediteljev ne izvajajo. Ogledi se opravljajo na daljavo s pomočjo informacijske tehnologije (skype komunikacija med vzrediteljem in referentom ali posnetek po telefonu, idr.). Vzrediteljem se omogoči, da obvestilo o leglu s seznamom mladičev pošljejo po elektronski pošti. Obrazec Seznam mladičev z izdanimi rodovnimi številkami bo KZS poslala vzrediteljem in referentu (v vednost) po elektronski pošti. O kasnejšem ogledu legla se vzreditelj in referent dogovorita glede na trenutne razmere in ukrepe države. Vzreditelj dokumentacijo (seznam z mikročipi) poskenirano vrne po elektronski pošti, za namen izdelave kartotek mladičev. Ta ukrep velja do preklica omejenega gibanja s strani Vlade RS.”
Ogledi legel se tako ponovno izvajajo na terenu. Vsa dokumentacija pa se lahko pošilja ali po elektronski pošti (na rodovniki@kinololoska.si) ali navadni pošti na KZS, Zapoge 3d, 1217 Vodice.